Projekt Unijny

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ELGO-PLUS” Andrzej Zieliński realizuje projekt pn.
„Udoskonalenie minikoparek produkowanych przez firmę „ELGO-PLUS” dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań napędu, hydrauliki i sterowania” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie: 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Głównym celem projektu jest wykonanie minikoparki SPRINGER z zastosowaniem napędu hybrydowego lub całkowicie elektrycznego oraz na wykorzystaniu do ich sterowania radiowego systemu sterowania bezprzewodowego co pozwoli na osiągnięcie celów firmy poprzez satysfakcję i zadowolenie klientów.

Zamówienie udzielone w ramach projektu - wózek widłowy

Zamówienie udzielone w ramach projektu - zaginarka hydrauliczna

Zamówienie udzielone w ramach projektu - tokarka uniwersalna

Zapytanie w ramach szacowania wartości zamówienia

Scroll to Top